Chính sách hoàn tiền

  • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được đầy đủ hàng hóa trên hóa đơn,
  • Khách hàng không hài lòng về sản được giao đến.
  • Công ty giao sai sản phẩm cho khách hàng.
  • Khách hàng cần gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được giao hàng thành công. Công ty sẽ kiểm tra/xác nhận và hoàn tiền lại cho khách hàng trong vòng 24h khi đã kiểm tra/xác nhận và báo hoàn tiền với khách hàng.

Đặt hàng nhanh