Các loại chả

Sale!
Chả Cá Biển (Túi 500g)
48.000VNĐ
Sale!
Chả Cá lẫn Mực (Túi 500g)
58.000VNĐ
Sale!
Chả Cốm (Túi 500g)
50.000VNĐ
Sale!
Chả Cua Huế (Túi 500g)
95.000VNĐ
Sale!
Chả Mực Giã Tay (Khay 500g)
175.000VNĐ
Sale!
Chả Mực Thường (Khay 500g)
95.000VNĐ
Sale!
Chả Ốc Việt Nam (Khay 500g)
75.000VNĐ
Sale!
Chả Ram Tôm (Khay 500g)
70.000VNĐ
Sale!
Chả Râu Mực (Túi 500g)
50.000VNĐ

Đặt hàng nhanh